Thursday, September 10, 2015

บุหงาหิมาลัย : ตัวตน ผลงาน และประสบการณ์ชีวิต


ถ่ายเมื่อ 17 สิงหาคม 2557

ปี 2558 ผ่านพ้นไปแล้ว 8 เดือน เพิ่งจะ upload ได้เพียง entry เดียว วันนี้ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดี เนื่องจากเป็นเดือนเกิดของ blogger เลยถือโอกาสเริ่มต้นงานบล็อกอีกระลอกหนึ่งเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยด้วยการแนะนำตัวให้ทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ได้รู้จักตัวตนของบล็อกเกอร์ "แบบดิบๆ" นะคะ คือใช้วิธี copy มาจากหน้าวอลล์ใน Facebook โดยไม่ปรุงแต่งเลย 

---ไม่กล้าสัญญา แต่ตั้งใจว่าจะกลับมา upload อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ก็เปิด Blog ใหม่ที่บ่มข้อมูลไว้พอสมควรแล้ว

ในวาระที่บล็อกนี้กำลังจะย่างเข้าสู่ขวบปีที่ 7 บล็อกเกอร์ขอขอบคุณทุกการเยี่ยมชมที่เป็นพลังผลักดันให้ Life Language and Miracle เดินทางมาถึงวันนี้ค่ะ
           บุหงาหิมาลัย / BungaHimalaya


ในวัยเยาว์ (4ขวบ)

ตัวตนของฉัน 

รองศาสตราจารย์ ดร.อมร แสงมณี

ปีการศึกษา 2515 มัธยมปลาย (สายวิทย์) โรงเรียนสตรีวิทยา 
ปีการศึกษา 2519 วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2522 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2543 อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย


ปีค.ศ. 1983 (2526) Training in Acoustic Phonetics at The Institute
of Phonetics, University of Copenhagen  Denmarkฝึกอบรมด้าน Acoustic Phonetics ที่ Denmark (1983)

ปฏิบัติราชการที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท-เดิม) มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522 ถึงปีพ.ศ. 2557 
ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์

องค์ความรู้เกี่ยวกับภาษา(บางภาษา) และสาระเกี่ยวกับ เ สี ย ง ใ น ภ า ษ า คือความเชี่ยวชาญที่ฉันบ่ม เพาะมา ตลอดช่วงเวลา 35 ปี ที่ทำหน้าที่อาจารย์สอนนักศึกษาภาษาศาสตร์ระดับปริญญาโท (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522) และปริญญาเอก (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544) ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉันเขียนตำราวิชา สัทศาสตร์ (Phonetics) ซึ่งฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 กำลังจะออกจำหน่ายเร็วๆ นี้ นอกจากนั้นฉันก็รู้ภาษามลายู (Bahasa Melayu) ในระดับที่สอนนักศึกษาได้โดยเน้นเรื่องระบบเสียง และไวยากรณ์ขั้นต้น ...ฉันอ่านตัวอักษรยาวี (Huruf Jawi) ได้-เขียนตัวอักษรยาวีเป็น 

นอกจากนี้ฉันก็พอจะสื่อสารด้วยภาษาชาวเล (Urak Lawoi') ได้ในระดับหนึ่ง แต่ด้วยพรสวรรค์เรื่องการแยกแยะเสียง และการเลียนเสียงในภาษาของฉัน ทำให้เด็กสาวชาวเลรุ่นหลานคนหนึ่งชมฉันแรงไปหน่อยว่าฉัน "ตอแหล" และเป็น "ชาวเลลืมชาติ" หลังจากที่เธอได้ยินฉันพูดภาษาของเธอ แล้วก็ถามฉันว่า ฉันเป็นชาวเลที่ไหน และได้คำตอบจากฉันว่า "เป็นคนไทย มาจากกรุงเทพ"
.....เหตุที่เธอชมฉันด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเช่นนั้นก็เพราะว่าตลอดเวลา 41 วันที่ฉันใช้ชีวิตอยู่บนเกาะเพื่อเก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ์นั้น เธอยังไม่เกิดตำราวิชาสัทศาสตร์ (2536)

งานด้านภาษาอีกแขนงหนึ่งที่ฉันรักเป็นชีวิตจิตใจคืองานแปล (อังกฤษเป็นไทย) และดูเหมือนว่าฉันจะเป็นคนโชคดีเรื่องการงาน เพราะหนังสือแปล 3 เล่มที่ฉันมีโอกาสได้แปล เป็นหนังสือแปล "สร้างชีวิต" จริงๆ เพราะหลังจากที่ฉันทำงานแต่ละชิ้นสำเร็จ ฉันก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป...ผลงานด้านการแปลที่ภูมิใจที่สุดคือ https://www.facebook.com/notes/amon-himalai/ภาพสวรรค์ภูฏาน-สมบัติล้ำค่าแห่งแดนมังกรสายฟ้า/509989342358186ผลงานแปลที่ภูมิใจ (2549)ชีวิตและผลงานของฉัน (ฉบับย่อ/อยากอวด)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202738960349656&set=a.1327116512515.2041143.1668997367&type=3&theater

บทเพลงที่ฉันภูมิใจซึ่งบันทึกเสียงเมื่อตอนเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.youtube.com/watch?v=587SucJ-9h4
(ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย กุลศักดิ์ เรืองคงเกียรติ และนพพร ยศฐา เพื่อนนักศึกษามหิดลของฉัน)


ผลงานเพลงเกือบทั้งหมดของฉัน 
http://languagemiracle.blogspot.com/2013/04/blog-post_26.html

กิจกรรมเพื่อสังคม และขัดเกลาตัวตนที่ฉันทำด้วยความสุข 
http://radio.manager.co.th/vod/detail.php?id=5161&tid=2&stid=60&page=9 --- (ที่จริงฉันทำรายการ "Dhamma World" ที่คลื่นสังฆทานธรรม FM 89.25 มาตั้งแต่ปี 2548-2556 รวม 472 ตอนๆ ละ 30 นาที แต่ไม่ได้ upload ส่วนที่ Manager Radio นั้นเพิ่งเริ่มทำเมื่อ 2 กันยายน 2557)จัดรายการ แสงดาวแห่งศรัทธา

งานด้านฝึกอบรม ฉันเป็นผู้สร้างสรรค์หลักสูตร "สัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่า", "การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร", "การออกเสียงที่ดีกว่าเพื่อการสื่อสาร" ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (12-24 ชั่วโมง) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นการประมวลองค์ความรู้ด้านสัทศาสตร์ปฏิบัติที่ฉันถนัด และการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ฉันสนใจเข้าด้วยกันอย่างพอเหมาะพอสม ก่อนเกษียณอายุราชการได้จัดการฝึกอบรม "สัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่า" ที่หน่วยงานของฉันทั้งหมด 33 รุ่น (มีบางรุ่นไม่ได้จัดเช่นน้ำท่วม ) และได้รับเชิญให้ไปจัดหลักสูตรเหล่านี้ให้ทั้งภาครัฐ และเอกชนอีก รวมทั้งหมดที่ได้จัดมาแล้วประมาณ 100+ รุ่น แม้วันที่กำลังทำประวัติตนเองเพื่อเผยแพร่นี้ก็เพิ่งปิดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานหนึ่ง

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202765335089008&set=a.4964604127432.1073741828.1668997367&type=1&theater&notif_t=like

นอกจากนี้หลักสูตรฝึกอบรมที่ฉันจะจัดเมื่อมีความต้องการคือ "สัทศาสตร์แบบเข้ม (Intensive Phonetics)" และหลักสูตร "ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร" ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 30-40 ชั่วโมง
วิทยากร หลักสูตร "ออกเสียงอย่างไรให้ฝรั่งเข้าใจ" รุ่นที่ 4

ผลงานเพลงเกือบทั้งหมดของฉั http://languagemiracle.blogspot.com/2013/04/blog-post_26.html

บางเสี้ยวส่วนของชีวิตที่ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (ปัจจุบันได้ถอดลิงค์แล้ว ไม่ทราบว่าผู้มีเมตตาท่านใด ได้เก็บบทสัมภาษณ์นี้ไว้ให้---ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้)http://www.tu.ac.th/org/central/public/prtu/clipping/2552/10/27-10-09/C-091027011064.pdf

อีกแง่มุมหนึ่งของชีวิต ที่พูดคุยกับ "คม ชัด ลึก" เมื่อ 5 ปีที่แล้ว http://www.komchadluek.net/detail/20100123/45591/ขุมทรัพย์แห่งการเยียวยารศ.ดร.อมรแสงมณี.html

ขอบคุณสรรพสิ่ง ที่ชีวิตนี้มีโอกาสได้เรียนรู้-เจียระไนจิตวิญญาณผ่านการทำงาน มากมายเหลือเกิน 


เดินทางไปภูฐานทริปแรก 33 วัน  (พฤษภาคม - มิถุนายน 2549)


http://slide.ly/gallery/view/414c275585593e0b22ea31b47afbf199?utm_content=viewpage_sidebar
(ดูใน Chrome นะคะ)เดินทางไปภูฐาน 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557


ภาพล่าสุด กับครูผู้เป็นที่เคารพรัก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล          7 กันยายน 2558 


Tuesday, March 17, 2015

ชีวิตเป็นดั่งบทเพลงA bird does not sing because it has an answer.  It sings because it has a song. 
นกไม่ได้ร้องเพลงเพราะมันมีคำตอบ มันร้องเพลงก็เพราะว่ามันมีบทเพลงจะร้อง
Chinese Proverb

The singer has everything within him.  The notes come out from his very life.  They are not materials gathered from outside. 
คนที่ขานขับบทเพลงมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวเขาแล้ว ตัวโน้ตทั้งหลายพรั่งพรูออกมาจากชีวิตของเขาเอง หาใช่วัตถุธาตุที่รวบรวมมาจากภายนอกที่ไหน
Rabindranath Tagore

You can cage the singer but not the song. 
คุณอาจกักขังผู้ที่ขับขาน แต่มิใช่บทเพลงที่เขาขับขาน
Harry Belafonte


I don't sing because I'm happy; I'm happy because I sing. 
ฉันไม่ได้ร้องเพลงเพราะฉันมีความสุข ฉันมีความสุขเพราะว่าฉันร้องเพลง
William James

God respects me when I work; but God loves me when I sing. 
พระเจ้านับถือฉันเมื่อฉันทำงาน แต่ท่านรักฉันเมื่อฉันร้องเพลง
Rabindranath Tagore

Life is a song.  Love is the music. 
ชีวิตเป็นดั่งบทเพลง ความรักคือเสียงดนตรี
Author Unknown

Keep a green tree in your heart and perhaps a singing bird will come. 
ขอให้ในหัวใจของเธอมีต้นไม้สีเขียวปลูกอยู่ และบางทีนกที่ร้องเพลงจะแวะมา
Chinese Proverb

I sing like I feel. 
ฉันร้องเพลงอย่างที่ฉันรู้สึก
Ella Fitzgerald

Every day we should hear at least one little song, read one good poem, see one exquisite picture, and, if possible, speak a few sensible words.
ในทุกๆวันเราควรจะฟังเพลงสบายๆ อย่างน้อยสักหนึ่งเพลง อ่านบทกวีดีๆ สักหนึ่งบท 
มองภาพงามๆ สักหนึ่งภาพ และถ้าเป็นไปได้ เอื้อนเอ่ยถ้อยคำที่มีความหมายสัก 2-3 คำ

Johann Wolfgang Von Goethe


You don't love someone for their looks, or their clothes, or for their fancy car, but because they sing a song only you can hear. 
คุณไม่ได้รักใครคนหนึ่งที่รูปร่างหน้าตา เสื้อผ้าอาภรณ์ หรือรถแสนสวยของเขา แต่คุณรักเขาเพราะว่าพวกเขาขับขานบทเพลงที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่ได้ยิน
Author Unknown

© 2015 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

image credit Scienze Fanpage  https://www.facebook.com/scienze.fanpageฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

Friday, October 17, 2014

ทุกครั้งที่ม้ายอมให้คุณขึ้นไปบนหลังมัน มันได้มอบชีวิตของมันให้คุณแล้ว


                           
Horses change lives. They give out young people confidence and self-esteem. They provide peace and tranquility to troubled souls, they give us hope.
ม้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา พวกมันช่วยให้เยาวชนของเรามีความมั่นใจในตนเอง และเห็นคุณค่าของตน พวกมันช่วยให้จิตวิญญาณที่ทุกข์เทวษพบกับความสงบศานติ พวกมันทำให้พวกเรามีความหวัง
Toni Robinson


https://www.facebook.com/heartofahorse/photos/a.346008596647.197164.318696121647/10152728545571648/?type=1&theater


There is no better place to heal a broken heart than on the back of a horse.
ไม่มีสถานที่ไหนที่จะสามารถเยียวยาหัวใจที่แตกสลายได้ดีกว่าบนหลังม้า 
Missy Lyons, Cowboys Don't Sing


http://www.freeallimages.com/horse-quotes-tumblr/

Employers are like horses — they require management.
นายจ้างก็เหมือนม้า---พวกเขาต้องการการบริหารจัดการ
P.G. Wodehouse, Carry on, Jeeves

A horse is as mighty as its rider.
ม้าจะทรงพลังเท่าเทียมกับผู้ที่ขี่มัน
Sheikha Hissa Hamdan Al MaktoumEvery time a horse let you up onto its back, it’s giving you its life. Every time.
ทุกครั้งที่ม้ายอมให้คุณขึ้นไปบนหลังมัน มันได้มอบชีวิตของมันให้คุณแล้ว ทุกครั้ง
Matthew Woodring Stover, Caine's LawCloseness, friendship, affection: keeping your own horse means all these things.
ความใกล้ชิด มิตรภาพ ความรัก การเลี้ยงม้าหมายถึงสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด
Bertrand LeclairThe whip of his tail
The twitch of his ear
The lick of his tongue
The breath of his lungs
The smell of his coat
The love of his heart
The flash of his eye
The thunder of his hooves
The shelter of his soul.
The believe he has in you.
Horses are one of the only things that don’t judge us for who we are, cherish that.
Danielle
http://www.coolnsmart.com/horse_quotes/page/2/


© 2014 BUNGAHIMALAYA บุหงาหิมาลัย ALL RIGHTS RESERVED.

Black Beauty - Horse Whisperer Themehttp://www.coolnsmart.com/horse_quotes/


Sunday, September 21, 2014

หยดหมึกเพียงหนึ่งหยดอาจก่อให้เกิดล้านความคิด


Image credit http://www.ascendingbutterfly.com/2014/08/no-matter-what-people-tell-you words.html

ความเงียบดีกว่าถ้อยคำที่ไม่มีความหมาย


เราคือนายของถ้อยคำที่ยังมิได้เอื้อนเอ่ย แต่เป็นทาสของคำพูดที่เรากล่าว
Winston Churchill


The game of life is a game of boomerangs. Our thoughts, deeds and words return to us sooner or later with astounding accuracy.
เกมชีวิตก็เหมือนเกมบูมเมอแรง ความคิดของเรา การกระทำของเรา และคำพูดของเราจะย้อนกลับมาหาเราด้วยความแม่นยำอันน่าพิศวง ไม่ช้าก็เร็ว
Florence Scovel Shinn


ถ้อยคำคือสิ่งแทนตัว เมื่อคำพูดของบุคคลไม่อาจเป็นที่เชื่อถือ บุคคลผู้กล่าวถ้อยคำนั้นๆ ย่อมไม่อาจเป็นที่เชื่อถือดุจเดียวกัน
เมฆมนตรา

A drop of ink may make a million think.
หยดหมึกเพียงหนึ่งหยดอาจก่อให้เกิดล้านความคิด
George Gordon Byron

No matter what people tell you, words and idea can change the world.
ไม่ว่าผู้คนจะบอกคุณว่าอย่างไร ถ้อยคำและความคิดนั้นสามารถเปลี่ยนโลกได้
Robin Williams


Where words fail, music speaks.
เมื่อใดก็ตามที่ถ้อยคำไม่สามารถถ่ายทอด ดนตรีจะกล่าวถ้อย
Hans Christian Andersen


รูปภาพคือบทกวีที่ไร้ถ้อยคำ
Horace


The limits of my language means the limits of my world.
ข้อจำกัดในภาษาของฉันหมายถึงขีดจำกัดในโลกของฉัน
Ludwig Wittgenstein

© 2014 BUNGAHIMALAYA บุหงาหิมาลัย ALL RIGHTS RESERVED.


                            kalmia by * Yumi * on Flickr

คำคน

Bésame Mucho