Tuesday, September 20, 2011

การผจญภัยคือองค์ประกอบสำคัญของชีวิต

  http://www.capbridge.com/explore/treetops-adventure/

Just living is not enough. One must have sunshine, freedom, and a little flower.
แค่มีชีวิตอยู่เท่านั้นยังไม่พอ เราต้องได้รับแสงแดด มีเสรีภาพ และดอกไม้น้อยๆ สักดอก
Hans Christian Andersen

The goal of life is living in agreement with nature.
เป้าหมายของชีวิตคือการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ
Zeno

The best of times is now.
เวลาที่ดีที่สุดคือวินาทีนี้
Oprah Winfrey


Whatever you are, be a good one.
คุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ขอให้เป็นให้ดี
Abraham LincolnDo all things with love.
จงทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจรัก
Og Mandino

Life without love is like a tree without blossoms or fruit.
ชีวิตที่ปราศจากความรักก็เหมือนต้นไม้ที่ไร้ดอกหรือผล
Kahlil Gibran

Adventure is the essence of life.
การผจญภัยคือองค์ประกอบสำคัญของชีวิต
Dick Rutan


We make a living by what we get, we make a life by what we give.
เรายังชีพด้วยสิ่งที่เราได้มา เราสร้างชีวิตด้วยสิ่งที่เราให้ไป
Winston Churchill

Life is the sum of all your choices.
ชีวิตคือผลรวมของทางเลือกทั้งปวงของคุณ
Albert Camus

Believe in yourself and you can achieve greatness in your life.
เชื่อมั่นในตนเอง แล้วคุณจะสามารถพิชิตความยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ
Judy Blume

Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.
ชีวิตไม่ใช่ปัญหาที่มีไว้ให้แก้ หากแต่เป็นความจริงที่ต้องเผชิญ
Soren Kierkegaard


 © 2011 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

Saturday, September 10, 2011

ถ้าคุณรักชีวิต ชีวิตก็จะรักคุณ
Sing like no one's listening, love like you've never been hurt, dance like nobody's watching,and live like it's heaven on earth.
ขับขานบทเพลงเสมือนหนึ่งว่าไม่มีใครรับฟังอยู่  รักประหนึ่งว่าไม่เคยปวดร้าวมาก่อน  เริงระบำราวกับว่าไม่มีใครจ้องมองอยู่  และใช้ชีวิตประหนึ่งว่าอยู่ในสวรรค์บนดิน
Mark Twain

ทัศนคติด้านบวกอันแข็งแกร่งจะสรรค์สร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้มากกว่าโอสถพิศวงใดๆ
Patricia Neal

The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude.
การค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่สดทุกกาลสมัย มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของเขาได้เพียงเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตน  
Oprah Winfrey
คนมองโลกแง่ร้ายจะมองเห็นความยุ่งยากในทุกโอกาส คนมองโลกแง่ดีจะมองเห็นโอกาสในทุกความยุ่งยาก 
Winston Churchill

ผมพบว่า ถ้าคุณรักชีวิต ชีวิตก็จะรักคุณ
Arthur Rubinstein


The greatest discovery of our generation is that human beings can alter their lives by altering their attitudes of mind. As you think, so shall you be.

การค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเราคือ มนุษย์สามารถพลิกผันชีวิตของพวกเขาได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ คุณจะเป็นอย่างที่คุณคิด

William James

Morale and attitude are the fundamental ingredients to sccess.
กำลังใจและทัศนคติคือองค์ประกอบหลักสู่ความสำเร็จ
Bud Wilkinson

Attitude is a little thing that make a big difference.
ทัศนคติคือสิ่งเล็กๆที่สร้างความแตกต่างอันยิ่งใหญ่
Winston Churchill
© 2011 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

Circle of Life


อากาศแปรปรวน บล็อกไม่สบาย

Thursday, September 1, 2011

อย่าผัดผ่อนไปวันพรุ่งนี้หากคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้ในวันนี้Don't talk about what you have done or what you are going to do.
อย่าพูดถึงสิ่งที่เธอได้ทำเสร็จแล้วหรือสิ่งที่เธอกำลังจะทำ
Thomas Jefferson 

The advertisement is the most truthful part of a newspaper.
โฆษณาคือส่วนที่ให้ความจริงมากที่สุดในหนังสือพิมพ์
Thomas Jefferson 

He who knows best knows how little he knows.
คนที่มีความรู้มากที่สุดคือคนที่รู้ว่าเขารู้น้อยเพียงใด
Thomas Jefferson


I believe that every human mind feels pleasure in doing good to another.
ผมเชื่อว่าจิตมนุษย์ทุกดวงรู้สึกอิ่มเอมในการทำความดีเพื่อผู้อื่น
Thomas Jefferson


 I cannot live without books.
ผมไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้โดยขาดหนังสือ
Thomas Jefferson


Whenever you do a thing, act as if all the world were watching.
เมื่อคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  จงทำราวกับว่าโลกทั้งโลกกำลังจ้องมองอยู่
Thomas Jefferson


It is neither wealth nor splendor; but tranquility and occupation which give you happiness.
ไม่ใช่ทั้งความมั่งคั่งหรือความรุ่งเรือง หากแต่เป็นความสงบเย็นและการงานอาชีพต่างหากที่ทำให้คุณมีความสุข
Thomas Jefferson


Never put off till tomorrow what you can do today.
อย่าผัดผ่อนไปวันพรุ่งนี้หากคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้ในวันนี้
Thomas Jefferson


Never spend your money before you have earned it.
อย่าใช้จ่ายเงินของคุณก่อนที่คุณจะหามันมาได้
Thomas Jefferson

© 2011 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.