Friday, October 17, 2014

ทุกครั้งที่ม้ายอมให้คุณขึ้นไปบนหลังมัน มันได้มอบชีวิตของมันให้คุณแล้ว


                           
Horses change lives. They give out young people confidence and self-esteem. They provide peace and tranquility to troubled souls, they give us hope.
ม้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา พวกมันช่วยให้เยาวชนของเรามีความมั่นใจในตนเอง และเห็นคุณค่าของตน พวกมันช่วยให้จิตวิญญาณที่ทุกข์เทวษพบกับความสงบศานติ พวกมันทำให้พวกเรามีความหวัง
Toni Robinson


https://www.facebook.com/heartofahorse/photos/a.346008596647.197164.318696121647/10152728545571648/?type=1&theater


There is no better place to heal a broken heart than on the back of a horse.
ไม่มีสถานที่ไหนที่จะสามารถเยียวยาหัวใจที่แตกสลายได้ดีกว่าบนหลังม้า 
Missy Lyons, Cowboys Don't Sing


http://www.freeallimages.com/horse-quotes-tumblr/

Employers are like horses — they require management.
นายจ้างก็เหมือนม้า---พวกเขาต้องการการบริหารจัดการ
P.G. Wodehouse, Carry on, Jeeves

A horse is as mighty as its rider.
ม้าจะทรงพลังเท่าเทียมกับผู้ที่ขี่มัน
Sheikha Hissa Hamdan Al MaktoumEvery time a horse let you up onto its back, it’s giving you its life. Every time.
ทุกครั้งที่ม้ายอมให้คุณขึ้นไปบนหลังมัน มันได้มอบชีวิตของมันให้คุณแล้ว ทุกครั้ง
Matthew Woodring Stover, Caine's LawCloseness, friendship, affection: keeping your own horse means all these things.
ความใกล้ชิด มิตรภาพ ความรัก การเลี้ยงม้าหมายถึงสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด
Bertrand LeclairThe whip of his tail
The twitch of his ear
The lick of his tongue
The breath of his lungs
The smell of his coat
The love of his heart
The flash of his eye
The thunder of his hooves
The shelter of his soul.
The believe he has in you.
Horses are one of the only things that don’t judge us for who we are, cherish that.
Danielle
http://www.coolnsmart.com/horse_quotes/page/2/


© 2014 BUNGAHIMALAYA บุหงาหิมาลัย ALL RIGHTS RESERVED.

Black Beauty - Horse Whisperer Themehttp://www.coolnsmart.com/horse_quotes/


Sunday, September 21, 2014

หยดหมึกเพียงหนึ่งหยดอาจก่อให้เกิดล้านความคิด


Image credit http://www.ascendingbutterfly.com/2014/08/no-matter-what-people-tell-you words.html

ความเงียบดีกว่าถ้อยคำที่ไม่มีความหมาย


เราคือนายของถ้อยคำที่ยังมิได้เอื้อนเอ่ย แต่เป็นทาสของคำพูดที่เรากล่าว
Winston Churchill


The game of life is a game of boomerangs. Our thoughts, deeds and words return to us sooner or later with astounding accuracy.
เกมชีวิตก็เหมือนเกมบูมเมอแรง ความคิดของเรา การกระทำของเรา และคำพูดของเราจะย้อนกลับมาหาเราด้วยความแม่นยำอันน่าพิศวง ไม่ช้าก็เร็ว
Florence Scovel Shinn


ถ้อยคำคือสิ่งแทนตัว เมื่อคำพูดของบุคคลไม่อาจเป็นที่เชื่อถือ บุคคลผู้กล่าวถ้อยคำนั้นๆ ย่อมไม่อาจเป็นที่เชื่อถือดุจเดียวกัน
เมฆมนตรา

A drop of ink may make a million think.
หยดหมึกเพียงหนึ่งหยดอาจก่อให้เกิดล้านความคิด
George Gordon Byron

No matter what people tell you, words and idea can change the world.
ไม่ว่าผู้คนจะบอกคุณว่าอย่างไร ถ้อยคำและความคิดนั้นสามารถเปลี่ยนโลกได้
Robin Williams


Where words fail, music speaks.
เมื่อใดก็ตามที่ถ้อยคำไม่สามารถถ่ายทอด ดนตรีจะกล่าวถ้อย
Hans Christian Andersen


รูปภาพคือบทกวีที่ไร้ถ้อยคำ
Horace


The limits of my language means the limits of my world.
ข้อจำกัดในภาษาของฉันหมายถึงขีดจำกัดในโลกของฉัน
Ludwig Wittgenstein

© 2014 BUNGAHIMALAYA บุหงาหิมาลัย ALL RIGHTS RESERVED.


                            kalmia by * Yumi * on Flickr

คำคน

Bésame MuchoSunday, August 24, 2014

ทุกคนล้วนอยากขึ้นไปอยู่บนยอดเขา...


Whoever is happy will make others happy too.
ใครก็ตามที่มีความสุข ก็จะทำให้คนอื่นมีความสุขไปด้วย
Anne Frank

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.
ความสุขไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่สำเร็จรูป ความสุขนั้นเกิดจากการกระทำของคุณเอง
Dalai Lama XIV

The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.
ยิ่งคุณชื่นชมยินดีและเชิดชูชีวิตของคุณมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีสิ่งที่คุณจะได้ชื่นชมในชีวิตมากขึ้นเท่านั้น
Oprah Winfrey

You can't buy happiness.
คุณไม่อาจซื้อหาความสุขได้
Kurt Cobain


Everyone wants to live on top of the mountain, but all the happiness and growth occurs while you're climbing it.
ทุกคนล้วนอยากขึ้นไปอยู่บนยอดเขา แต่ความสุขและความเติบโตทั้งมวลนั้นเกิดขึ้นในระหว่างที่คุณกำลังปีนเขา 
Andy RooneyThe happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.
ความสุขในชีวิตคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพของความคิดของคุณ
Marcus Aurelius

Happiness lies in the joy of achievement and the thrill of creative effort.
ความสุขเกิดจากความเบิกบานใจในความสำเร็จและความระทึกใจที่เกิดจากพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์
Franklin D. Roosevelt

The greatest happiness you can have is knowing that you do not necessarily require happiness.
ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถมีได้ คือการรู้ว่าคุณไม่มีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งความสุุข
William Saroyan

Happiness doesn't result from what we get, but from what we give.
ความสุขมิได้เป็นผลของสิ่งที่เราได้มา หากแต่เป็นผลของสิ่งที่เราให้ไป
Ben Carson

Love is the energy of life.
ความรักคือพลังแห่งชีวิต 
Robert Browning


Happiness is your nature. It is not wrong to desire it. What is wrong is seeking it outside when it is inside.
ความสุขคือธรรมชาติของคุณ ไม่ใช่เรื่องผิดที่ปรารถนาความสุข สิ่งที่ผิดก็คือการแสวงหาความสุขจากภายนอกทั้งๆ ที่ความสุขเกิดจากภายใน
Ramana Maharshi

Happiness is found in doing, not merely possessing.
ความสุขเกิดจากการกระทำ หาใช่การครอบครองเท่านั้น 
Napoleon Hill


© 2014 BUNGAHIMALAYA บุหงาหิมาลัย ALL RIGHTS RESERVED.
Don't worry be happy
Just the two of us

วันนี้ blog กระดำกระด่างอีกแล้ว...ยอมแพ้

Thursday, July 17, 2014

หนังสือมิได้มีไว้เพื่อสิ่งใดอื่นนอกจากสร้างแรงบันดาลใจ
Writing is the geometry of the soul.
การเขียนคือเรขาคณิตแห่งจิตวิญญาณ
Plato

The pen is mightier than the sword!
ปากกานั้นทรงพลังยิ่งกว่าดาบ
Edward Bulwer-Lytton

We do not write because we want to; we write because we 
have to.
เราไม่ได้เขียนเพราะว่าเราต้องการจะเขียน เราเขียนเพราะว่าเราต้อง
เขียน
W. Somerset Maugham


To write well, express yourself like the common people, but
think like a wise man.
เพื่อที่จะเขียนให้ดี จงสะท้อนสิ่งที่คุณคิดอย่างคนทั่วๆ ไป แต่ให้คิด
อย่างผููู้รู้
Aristotle

Books are for nothing but to inspire.
หนังสือมิได้มีไว้เพื่อสิ่งใดอื่นนอกจากสร้างแรงบันดาลใจ
Ralph Waldo Emerson
I could not think without writing.

ผมไม่อาจคิดได้ถ้าไม่ได้เขียน

Jean Piaget

Making a decision to write was a lot like deciding to jump into 

a frozen lake.

การตัดสินใจว่าจะเขียน ก็ไม่ผิดอะไรกับการตัดสินใจที่จะกระโดดลง

ในทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็ง

Maya Angelou

The best way to become acquainted with a subject is to write

about it.

วิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือการเขียนถึงมัน
Benjamin Disraeli

If you don't have time to read, you don't have the time (or the 
tools) to write. Simple as that.
ถ้าคุณไม่มีเวลาอ่านหนังสือ คุณก็ไม่มีเวลา (หรือเครื่องมือ) สำหรับ
เขียน ก็แค่นั้น
Stephen King


I can shake off everything as I write; my sorrows disappear, 

my courage is reborn.

ฉันสามารถปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อฉันเขียน ความโศกตรมจาง

หาย ความกล้าหาญของฉันกลับมาอีกครั้ง

Anne Frank

A professional writer is an amateur who didn't quit.

นักเขียนอาชีพคือมือสมัครเล่นที่ไม่ยอมหยุด

Richard Bach

If you want to change the world, pick up your pen and write.

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลก จงหยิบปากกาของคุณขึ้นมาแล้วก็

เขียน

Martin Luther

Writers write while dreamers procrastinate.

นักเขียน เขียน ในขณะที่นักฝัน ผัดวันประกันพรุ่ง
Besa Kosova

Read a thousand books, and your words will flow like a river.

อ่านหนังสือเป็นพันเล่ม แล้วถ้อยคำของคุณจะไหลหลั่งดั่งแม่น้ำ

Lisa See


© 2014 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved
image source http://www.pinterest.com/pin/408420259930611133/

Thursday, June 12, 2014

จงกล้าพอที่จะเชื่อมั่นในรักอีกสักครั้งWise men talk because they have something to say; fools, because they have to say something.
ผู้มีปัญญาเอ่ยวาจาเพราะมีบางสิ่งจะกล่าว คนเบาปัญญาเอ่ยวาจาเพราะต้องกล่าวบางสิ่งออกมา 

Plato

Great minds talk about ideas, Average minds talk about things, small minds talk about other people.     ผู้มีจิตใจสูงส่งจะกล่าวถึงมโนคติทั้งหลาย ผู้มีจิตใจระดับกลางๆ จะกล่าวถึงสิ่งต่างๆ ผู้มีจิตใจอันต่ำต้อยด้อยค่าจะกล่าวถึงผู้อื่น Unknown


Have enough courage to trust love one more time and always one more time.

จงกล้าพอที่จะเชื่อมั่นในรักอีกสักครั้ง และอีกสักครั้งเสมอ              

Maya Angelou

It's the words we whisper to ourselves that make us who we are.

ถ้อยคำที่เรากระซิบกับตัวเรานั่นเองที่ทำให้เราเป็นอย่างที่เราเป็น

Marty Rubin

To assess the quality of thoughts of people, don't listen to their words, but watch their actions.

การประเมินคุณภาพของความคิดของผู้คนนั้น อย่าใช้วิธีรับฟังคำพูดของพวกเขา แต่ให้ดูที่การกระทำของพวกเขา

Amit Kalantri


It is easy to talk on religion, but difficult to practice it.

การกล่าวถึงศาสนาเป็นเรื่องง่าย แต่การปฏิบัติตามคำสอนของศาสนานั้นเป็นเรื่องยาก 
Ramakrishna

Don't talk about what you have done or what you are going to do.
อย่าพูดถึงสิ่งที่เธอได้ทำเสร็จแล้วหรือสิ่งที่เธอกำลังจะทำ

Thomas Jefferson

It isn't enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn't enough to believe in it. One must work at it.

เพียงการพูดถึงสันติภาพนั้นยังไม่พอ เราพึงมีความเชื่อในสันติภาพด้วย และเพียงการมีความเชื่อในสันติภาพนั้นก็ยังไม่พอ หากแต่เราจะต้องสรรค์สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นด้วย 

Eleanor Roosevelt

Those who know don't talk. Those who talk don't know.

ผู้รู้ไม่กล่าวถ้อยคำ ผู้กล่าวถ้อยคำไม่รู้  
Lao Tzu

To speak of happiness is to create happiness.

การกล่าวถึงความสุขคือการสร้างความสุข

Marty Rubin

Words are plentiful; deeds are precious.

ถ้อยคำวาจาไหลบ่าท่วมท้น การกระทำต่างหากที่ทรงคุณค่า

Lech Walesa

Handle them carefully, for words have more power than atom bombs.

พึงใช้ถ้อยคำด้วยความระมัดระวัง เพราะพลังแห่งถ้อยคำนั้นยิ่งกว่าระเบิดปรมาณู 

Pearl Strachan

We have two ears and one tongue so that we would listen more and talk less.

เรามีสองหูและมีเพียงหนึ่งลิ้น ดังนั้นเราจึงควรรับฟังให้มากกว่าพูด
Diogenes

Speech is the mirror of the soul; as a man speaks, so he is.

ถ้อยคำคือกระจกสะท้อนจิตวิญญาณ คำพูดของผู้คน คือตัวตนของเขาผู้นั้น 

Publilius Syrus

© 2014 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.

Image Credit Flower story


Tuesday, May 27, 2014

จุดมุ่งหมายคือความฝันที่มีกำหนดเวลา

                        photo by Flower story

When we love, we always strive to become better than we are. When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.
เมื่อเรามีความรัก เรามักจะพยายามอย่างที่สุดที่จะเป็นคนที่ดีกว่าที่เราเป็น เมื่อพยายามอย่างที่สุดที่จะเป็นคนที่ดีกว่าที่เราเป็น ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราก็จะดีขึ้นด้วย
Paulo Coelho, The Alchemist


I dream my painting and I paint my dream.
ผมฟันถึงภาพวาดของผม และผมก็วาดความฝันของผม
Vincent van Gogh


Cry. Forgive. Learn. Move on. Let your tears water the seeds of your future happiness.
ร้องไห้ ให้อภัย เรียนรู้ เดินหน้าต่อไป ให้น้ำตาของคุณรดราดลงบนเมล็ดพันธุ์ของอนาคตอันเปี่ยมสุขของคุณ
Steve Maraboli


The price of greatness is responsibility.
สิ่งที่เราต้องจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งความยิ่งใหญ่คือ ความรับผิดชอบ
Winston Churchill


Men are born to succeed, not to fail.
มนุษย์เกิดมาเพื่อจะประสบความสำเร็จ ไม่ใช่ล้มเหลว
Henry David Thoreau


We are wiser than we know.
เราทรงภูมิกว่าที่เรารู้
Ralph Waldo Emerson


Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.
อะไรก็ตามที่ดวงจิตของมนุษย์สามารถรับรู้และเชื่อ สิ่งนั้นย่อมสามารถบรรลุได้
W. Clement Stone


Treat everyone you meet as if they were you.
จงปฏิบัติต่อทุกคนที่คุณพบราวกับว่าพวกเขาคือตัวคุณ
Doug Dillon


Goals are dreams with a deadline.
จุดมุ่งหมายคือความฝันที่มีกำหนดเวลา
Napoleon Hill


Life's not the breaths you take, but the moments that take your breath away.
ชีวิตมิใช่ห้วงลมหายใจที่คุณสูดเข้าไป หากแต่เป็นห้วงขณะที่พรากลมหายใจไปจากคุณ
George Strait


© 2014 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.