Tuesday, May 31, 2011

ท่ามกลางสัมผัสแห่งรัก ทุกคนจะกลายเป็นกวี 

 

All love shifts and changes. I don't know if you can be wholeheartedly in love all the time.
ความรักทั้งปวงล้วนแปรเปลี่ยน ฉันไม่รู้ว่าคุณจะสามารถอยู่ในห้วงรักหมดใจตลอดเวลาได้อย่างไร
Julie Andrews

Where there is love there is life.
ที่ใดมีความรักที่นั่นมีชีวิต
Mohandas Gandhi

At the touch of love everyone becomes a poet.
ท่ามกลางสัมผัสแห่งรัก ทุกคนจะกลายเป็นกวี
Plato

Do all things with love.
จงทำทุกสิ่งด้วยความรัก
Og Mandino

Friendship often ends in love; but love in friendship - never.
มิตรภาพมักจะจบลงด้วยความรัก แต่ความรักที่จะจบลงด้วยมิตรภาพ-ไม่มีทาง
Charles Caleb Colton

There is no limit to the power of loving.
พลังแห่งความรักนั้นไร้ขีดจำกัด
John Morton 


I can live without money, but I cannot live without love.
ฉันสามารถมีชีวิตโดยปราศจากเงิน แต่ฉันไม่อาจมีชีวิตโดยปราศจากความรัก
Judy Garland

Life without love is like a tree without blossoms or fruit.
ชีวิตที่ปราศจากความรักก็เหมือนต้นไม้ที่ไร้ดอกหรือผล
Khalil Gibran

Love conquers all.
ความรักมีชัยเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง
Virgil

Love does not dominate; it cultivates.
ความรักจะไม่ครอบงำ แต่จะโอบอุ้มฟูมฟัก
Johann Wolfgang von Goethe

Love is the beauty of the soul.
ความรักคือความงดงามแห่งจิตวิญญาณ
Saint Augustine

Love is the flower you've got to let grow.
ความรักคือดอกไม้ที่คุณจะต้องไม่ยึดติดเกาะกุม
John Lennon

The degree of loving is measured by the degree of giving.
ระดับของความรักวัดได้จากระดับของการให้
Edwin Louis Cole
                             Found on flickr.com

© 2011 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved

ความรัก
รักข้ามขอบฟ้า
คนจะรักกัน
รักเอย
เพียงแค่ใจเรารักกัน

Sunday, May 29, 2011

จิตแจ่มใส ดอกไม้บาน
"...อย่าว่าแต่คนธรรมดาเลย แม้แต่ผู้ใฝ่ธรรมขั้นสูง จิตใจก็ยังผ่องใสได้ด้วยอานุภาพของดอกไม้และธรรมชาติ ในสมัยพุทธกาล พระสาวกท่านหนึ่งได้พรรณนาถึงความรู้สึกเมื่อได้อยู่ท่ามกลางพงไพรอันร่มรื่นว่า


ยามใด ณ ริมฝั่งธารใส

มวลดอกไม้ป่านานาพรรณสะพรั่ง

ภิกษุนั่งบำเพ็ญฌานภาวนา

ยามนั้น ไม่มีสุขใด

จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้


แต่ความสัมพันธ์ระหว่างดอกไม้กับใจเรามิได้มีเพียงเท่านี้ ขณะที่ดอกไม้บานทำให้จิตแจ่มใส ในอีกด้านหนึ่งเมื่อจิตแจ่มใส ดอกไม้ก็พลอยบานไปด้วย…"

จิตแจ่มใส ดอกไม้บาน

Phoolko Aakhama

Great Compassionate Heart Dharani

Mantra of Compassion

ดั่งดอกไม้บาน

ดั่งดอกไม้บาน English Version

อุทยานดอกไม้

Beautiful Flower Beautiful Music

Beautiful Flowers - Relaxing Music

La Chanson Des Bles D’or

Romance

Romance de Amor


Saturday, May 28, 2011

ผู้ที่มีความรู้ ไม่คาดคะเน ผู้ที่คาดคะเน ไม่มีความรู้He who is contented is rich.
ผู้ที่รู้จักพอคือผู้มั่งคั่ง
Lao Tzu 

Life is a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them - that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like.
ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องที่เคลื่อนคล้อยไปตามธรรมชาติ อย่าต่อต้านชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดความโศกตรมสถานเดียว ปล่อยให้ความเป็นจริงเป็นไปตามความเป็นจริง ปล่อยให้สรรพสิ่งคลี่คลายไปข้างหน้าตามธรรมชาติ สุดแท้แต่ชีวิตจะพาไป
Lao Tzu

He who knows others is wise. He who knows himself is enlightened.
ผู้ที่รู้จักผู้อื่นคือผู้ทรงภูมิ ผู้ที่รู้จักตนเองคือผู้รู้แจ้ง
Lao Tzu

The journey of a thousand miles begins with one step.
การเดินทางไกล 1,000 ไมล์เริ่มต้นจากหนึ่งก้าว
Lao Tzu

He who obtains has little. He who scatters has much.
คนที่ได้รับจะมีเพียงเล็กน้อย แต่คนที่เผื่อแผ่จะมีมาก
Lao Tzu

Those who have knowledge, don't predict. Those who predict, don't have knowledge.
ผู้ที่มีความรู้ ไม่คาดคะเน ผู้ที่คาดคะเน ไม่มีความรู้
Lao Tzu

Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking creates profoundness. Kindness in giving creates love.
ความเมตตาในการใช้ถ้อยคำก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความเมตตาในการใช้ความคิดก่อให้เกิดความลึกซึ้ง ความเมตตาในการให้ก่อให้เกิดความรัก
Lao Tzu

He who conquers others is strong; He who conquers himself is mighty.
ผู้ที่มีชัยเหนือผู้อื่นคือผู้แข็งแกร่ง ผู้ที่มีชัยเหนือตนเองคือผู้ยิ่งใหญ่
Lao Tzu

I have just three things to teach: simplicity, patience, compassion. These three are your greatest treasures.
ข้าพเจ้ามีเพียง 3 สิ่งที่จะสอนสั่ง ความเรียบง่าย ความอดทน ความกรุณา ทั้งสามสิ่งนี้คือขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่าน
Lao Tzu

© 2011 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved 

Tao Te Ching by Lao Tzu
Tao Te Ching
The Way of Lao Tzu
อธิษฐานจิต
ต้นชบากับคนตาบอด
ไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวัน

เรื่องจริง
Love or Leave meถ้าไม่มีความทุกข์ ...ก็ยากจะมาปฏิบัติธรรม           https://www.facebook.com/574384952616339/photos/a.574437775944390.1073741828.574384952616339/874952419226256/?type=3&theater

“...ประสบการณ์ที่เราเห็นกันประจำคือ คนจะเข้าวัดก็ต่อเมื่อมีความทุกข์ ถ้าไม่มีความทุกข์ มีความสุขสบายดีก็ยากจะมาปฏิบัติธรรม ทั้งๆ ที่รู้นะ อ่านหนังสือมาก็รู้ว่าปฏิบัติธรรมนี้ดี เจริญสมาธิภาวนานี้ดี แต่ไม่สนใจ ใจยังไม่โน้มตาม ใจยังไม่ใฝ่ไปทางนั้น เพราะยังไม่เจอความเจ็บแสบ ไม่เจอความทุกข์ด้วยตัวเอง ต่อเมื่อเจอความทุกข์ เช่น อกหัก ล้มละลาย หรือมีความเครียดอย่างแรง ประสบความล้มเหลวในธุรกิจการงาน เครียดมาก จนไม่สบาย ทีนี้แหละถึงจะซมซานเข้าหาธรรมะ อย่างนี้เรียกว่าความรู้สึกผลักดันให้ต้องเลือกทางนี้ เพราะเห็นแล้วว่าวิธีอื่นไม่ได้ผล ไปเที่ยวก็แล้ว กินเหล้าก็แล้ว ยังไม่หายทุกข์ แถมยังได้ความทุกข์หรือรู้สึกถึงความทุกข์จากการใช้วิธีการเหล่านั้น ก็เลยต้องมาเข้าวัดปฏิบัติธรรม อันนี้เรียกว่ามาด้วยความรู้สึกล้วนๆ อาจจะมีความรู้ด้วย แต่ความรู้ไม่มีพลังพอเท่ากับความรู้สึก...”https://www.facebook.com/574384952616339/photos/a.574437775944390.1073741828.574384952616339/874476169273881/?type=3&permPage=1

Friday, May 27, 2011

ที่ใดไม่มีความยากลำบาก ที่นั่นก็ไร้ความแข็งแกร่ง
Breathe. Let go. And remind yourself that this very moment is the only one you know you have for sure.
สูดลมหายใจ ปล่อยวาง และเตือนตนเองว่า วินาทีนี้คือห้วงเวลาเดียวเท่านั้นที่คุณรู้ว่าคุณมีอยู่อย่างแท้จริง
Oprah Winfrey

Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment.
การทำสิ่งที่ดีที่สุดในวินาทีนี้จะนำคุณไปสู่จุดที่ดีที่สุดในวินาทีถัดไป
Oprah Winfrey


For everyone of us that succeeds, it's because there's somebody there to show you the way out.

สำหรับเราทุกคนซึ่งประสบความสำเร็จ นั่นเป็นเพราะว่ามีใครบางคนอยู่ตรงนั้นเพื่อชี้ทางแก่เรา
Oprah Winfrey

I feel that luck is preparation meeting opportunity.
ฉันรู้สึกว่าโชคก็คือความประจวบเหมาะของการเตรียมพร้อมกับโอกาส
Oprah Winfrey

I have a lot of things to prove to myself. One is that I can live my life fearlessly.
ฉันมีมากมายหลายสิ่งที่ต้องพิสูจน์กับตัวเอง อย่างหนึ่งก็คือฉันสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความกลัว
Oprah Winfrey

I still have my feet on the ground, I just wear better shoes.
ฉันยังคงติดดิน ฉันก็แค่สวมรองเท้าที่ดีขึ้นเท่านั้น
Oprah Winfrey

Turn your wounds into wisdom.
จงเปลี่ยนบาดแผลของคุณเป็นปัญญา
Oprah Winfrey

Where there is no struggle, there is no strength.
ที่ใดไม่มีความยากลำบาก ที่นั่นก็ไร้ความแข็งแกร่ง
Oprah Winfrey

You know you are on the road to success if you would do your job, and not be paid for it.
คุณรู้ว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางของความสำเร็จ ถ้าคุณทำงานของคุณโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
Oprah Winfrey

So go ahead. Fall down. The world looks different from the ground.
เดินหน้าต่อไป ล้มลุกคลุกคลานบ้าง โลกจะดูแตกต่างไปเมื่อมองมาจากพื้นดิน
Oprah Winfrey

Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you.
แรงปรารถนาคือพลัง สัมผัสรู้พลังที่เกิดจากการพุ่งความสนใจไปที่สิ่งซึ่งทำให้คุณตื่นเต้น
Oprah Winfrey

If you want to accomplish the goals of your life, you have to begin with the spirit.
หากเธอปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิตของเธอ เธอต้องเริ่มต้นด้วยจิตวิญญาณแห่งเธอ
Oprah Winfrey

© 2011 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved

Oprah Quotes
Oprah's Best Moments
Oprah Winfrey Tribute: Let Love Lead The Way. . .
Larry King Interviews Oprah on The Secret
Oprah's Tearful Announcement Why She Is Leaving Her Show

The Way We Were
Angel
Close to You
ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง
ชีวิตวอลซ์
กุหลาบร่วง
ปิ่นทองWednesday, May 25, 2011

The Wisdom of Abraham Lincoln
Everybody likes a compliment.
ใครๆก็ชอบคำชม
Abraham Lincoln


Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.
ให้เวลาผม 6 ชั่วโมงในการโค่นต้นไม้ และผมจะใช้เวลา 4 ชั่วโมงแรกในการลับขวาน
Abraham Lincoln


I never had a policy; I have just tried to do my very best each and every day.
ผมไม่เคยมีนโยบาย ผมมีแค่การทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันทุกวัน
Abraham Lincoln


I walk slowly, but I never walk backward.
ผมเดินช้า แต่ผมไม่เคยเดินถอยหลัง
Abraham Lincoln


Whatever you are, be a good one.
ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไร จงเป็นให้ดี
Abraham Lincoln


Someday I shall be President.
สักวันหนึ่งผมจะเป็นประธานาธิบดี
Abraham Lincoln


When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. That's my religion.
เวลาที่ผมทำดี ผมจะรู้สึกดี เวลาที่ผมทำไม่ดี ผมจะรู้สึกไม่ดี นั่นคือศาสนาของผม
Abraham Lincoln


I will prepare and someday my chance will come.
ผมจะเตรียมตัวให้พร้อม และวันหนึ่งโอกาสของผมก็จะมาถึง
Abraham Lincoln


No man has a good enough memory to be a successful liar.
ไม่มีใครมีความจำดีพอที่จะเป็นคนโกหกที่ประสบความสำเร็จ
Abraham Lincoln
© 2011 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved

      โลกหมุนเวียน
      ชื่นชีวิต
      โอ้ยอดรัก
      ใครจะเมตตา
Memory
Memory(music)
American Boy
You Gotta Move
Woody Allen Jazz in New York
The Wisdom of Abraham Lincoln
Abraham Lincoln (Part 1)
Abraham Lincoln (Part 2)

Tuesday, May 24, 2011

ถึงที่สุดแล้วคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความรัก
...
จิตใจที่เคยหนักอึ้งด้วยความทุกข์กลับโปร่งเบาขึ้นมาทันที ไม่ใช่เพียงเพราะว่าความทุกข์ของเขานั้นเทียบไม่ได้กับความทุกข์ที่สองแม่ลูกกำลังเผชิญ หากยังเป็นเพราะเขามาได้คิดว่าสิ่งที่ทำให้เขาทุกข์นั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญสำหรับชีวิตเลย ชื่อเสียง ความสำเร็จ หน้าตา เงินทอง และอะไรต่ออะไรอีกมากมาย หาใช่สิ่งที่คนเราต้องการในส่วนลึกของจิตใจไม่ โดยเฉพาะเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง สิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรเลย ถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องการเพียงแค่ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ จากคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้น...

             大悲咒(2009版)-天籟梵音
       

  
      

       

Monday, May 23, 2011

อย่ากลัวความล้มเหลวในหนังสือ “เจ็ดขุมทรัพย์ลับสุดยอด” Dr John F. Demartini ได้ถ่ายทอดเส้นทางสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตไว้ว่า....

ความกลัว 7 ประการ อย่าปล่อยให้มันเข้ามาในชีวิตคุณ
         ผมขอพูดอีกครั้ง: ในเบื้องลึกของคุณ คุณรู้อยู่แล้วว่า คุณนั้นฉลาดหลักแหลมเพียงใด และเหตุผลที่ทำให้คุณอาจจะไม่ตระหนักถึงมันอย่างเต็มที่ในตอนนี้ก็เพราะว่า มีความหวาดกลัวบางอย่างที่กำลังบดบังรัศมีของคุณให้มัวหมอง บางทีคุณอาจจะได้ยินมาก่อนแล้วว่า มีความหวาดกลัวตัวสำคัญ 7 ประการในชีวิต ซึ่งเป็นคู่ปรับตัวดีของเจ็ดขุมทรัพย์ลับสุดยอดของเรา Nelson Mandela กล่าวไว้ว่า ในการให้ความหมายของข้อเขียนที่ปรากฏใน “ A Course in Miracles” ว่า เราตื่นกลัวในพลังของตัวเราเอง เรามิได้ตื่นกลัวในความต่ำต้อยของเรา หากแต่เราหวาดกลัวในความยิ่งใหญ่ของตัวเราเอง เป็นเช่นนั้นจริงๆ มีบางเวลาที่เราปล่อยให้ความหวาดกลัว 7 ประการนี้กั้นขวางเรามิให้เดินตามรอยฝันและวิสัยทัศน์ของเรา
       
     เมื่อคุณต้องการจะตอบโต้กับความหวาดกลัวพวกนี้ ขอให้ใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อช่วยให้คุณปลดปล่อยตัวคุณเองจากการผูกมัดรัดรึงของมัน เพื่อมอบอิสรภาพให้แก่ตัวเอง และสร้างความมหัศจรรย์แห่งตัวตนของคุณ ซึ่งเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณมี
ความหวาดกลัวประการที่ 3 : ความล้มเหลว        
          ความหวาดกลัวความล้มเหลวสามารถหยุดคุณลงได้ และจะผลักคุณออกจากความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง สิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ทำในเวลาที่พวกเขาเผชิญกับความกลัวประเภทนี้ก็คือ หันไปให้ความสนใจกับบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขารู้ว่า ตัวเองสามารถทำได้และพวกเขาก็ไม่ท้าทายตนเองอีกต่อไป ในที่สุดพวกเขาก็ผลักไสตนเองออกไปจากโอกาสในการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักมากที่สุด เนื่องมาจากความกลัวชนิดนี้นี่เอง... แต่ถ้าคุณมีชีวิตโดยไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณรักก็คงไม่แตกต่างไปจากสิ่งที่เรียกว่า ความล้มเหลวมากมายนัก ความจริงก็คือ ถ้าคุณปักใจแน่วแน่ต่ออะไรบางอย่างและพยายามจะไปให้ถึงสิ่งนั้น แต่คุณ ล้มเหลวแต่ยังคงยืนหยัดและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง นั่นคือสิ่งที่ผมเลือกจะทำ!
         ในขณะที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ไม่เป็นที่น่าสงสัยว่า คุณจะเริ่มให้นิยามใหม่สำหรับสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลว โดยไม่มองว่ามันเป็นจุดจบที่สร้างความเสียหาย แต่ในทางกลับกันให้มองสิ่งนั้นเสมือนระบบการป้อนกลับเพื่อปรับสมดุลแห่งการรับรู้ของคุณว่า สิ่งนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณอย่างไร ท่ามกลางความล้มเหลวที่หนักหน่วงจะมีสิ่งดีๆแทรกอยู่เสมอ เช่นเดียวกับใน ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็จะต้องเจือปนด้วยข้อเสียต่างๆ นานาเสมอ คุณจะพบว่าขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณถูกซุกซ่อนอยู่ภายใต้การทับถมของสิ่งที่คุณเรียกมันว่า ความล้มเหลว ขอให้พิจารณาดู แล้วคุณก็จะค้นพบอะไรบางอย่างที่มหัศจรรย์ภายใต้กันและกัน

เขียนโดย Dr John F. Demartini

Sunday, May 22, 2011

ความมีอายุมิใช่การสูญเสียความอ่อนเยาว์All diseases run into one, old age.
โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมุ่งหน้าสู่จุดหมายเดียวกัน, ความสูงวัย
Ralph Waldo Emerson


I think your whole life shows in your face and you should be proud of that.
ฉันคิดว่าชีวิตคุณทั้งชีวิตประทับรอยไว้บนใบหน้าของคุณ และคุณควรจะภูมิใจในสิ่งนั้น
Lauren Bacall


There is a fountain of youth: it is your mind, your talents, the creativity you bring to your life and the lives of people you love. When you learn to tap this source, you will truly have defeated age.
ความอ่อนเยาว์ของคุณมีแหล่งที่มา นั่นคือจิตใจของคุณ พรสวรรค์ของคุณ การสร้างสรรค์ที่คุณนำสู่ชีวิตของคุณ และชีวิตของคนที่คุณรัก เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเก็บเกี่ยวจากต้นธารนี้แล้ว คุณก็จะมีชัยเหนืออายุอย่างแท้จริง
Sophia Loren


Aging is not lost youth but a new stage of opportunity and strength.
ความมีอายุมิใช่การสูญเสียความอ่อนเยาว์ หากแต่เป็นสภาวะใหม่แห่งโอกาสและ ความแข็งแกร่ง
Betty Frieden

I'm not afraid of aging.
ฉันไม่กลัวความมีอายุ
Shelley DuvallYouth has no age.
ความอ่อนเยาว์ไม่ได้มีกำหนดอายุ.
Pablo Picasso.

Forty is the old age of youth; fifty the youth of old age.
วัยสี่สิบคือช่วงสูงอายุสำหรับหนุ่มสาว วัยห้าสิบคือวัยหนุ่มสาวสำหรับผู้สูงอายุ
Victor Hugo


There is an anti-aging possibility, but it has to come from within.
ความเป็นไปได้ในการต่อต้านความร่วงโรยตามวัยมีอยู่ แต่มันต้องออกมาจากภายใน
Susan AntonOld age is fifteen years older than I am.
วัยสูงอายุคือวัยที่แก่กว่าผม 15 ปี
Oliver Wendell Holmes

 
© 2011 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved
ชั่วฟ้าดินสลาย
นัดพบ
ดอกนกยูง
This Old Man
Old man
This Old Man The Jackson 5
Ted Ray Performing in 1935
Old Friends
Too Young

Saturday, May 21, 2011

จงแจกจ่ายความรักไปยังทุกหนแห่งที่เธอไป

If you can't feed a hundred people, then feed just one.
หากเธอไม่สามารถให้อาหารคน 100 คนได้ก็จงให้เพียงคนเดียว
Mother Teresa

Loneliness is the most terrible poverty.
ความว้าเหว่เดียวดายเป็นความขาดแคลนที่โหดร้ายที่สุด
Mother Teresa

Peace begins with a smile.
สันติสุขเริ่มต้นจากรอยยิ้ม
Mother Teresa

The biggest disease today is not leprosy or tuberculosis, but rather the feeling of being unwanted.
โรคที่รุนแรงที่สุดในวันนี้ไม่ใช่โรคเรื้อนหรือวัณโรค หากแต่เป็นความรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการ
Mother Teresa

The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread.
การโหยหาความรักเป็นสิ่งที่ยากต่อการถ่ายถอนยิ่งกว่าความหิวโหยขนมปัง
Mother Teresa

Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier. 
จงแจกจ่ายความรักไปยังทุกหนแห่งที่เธอไป อย่าให้มีแม้เพียงคนเดียวที่เข้ามาหาเธอกลับไปโดยไม่มีความสุขมากขึ้น

The miracle is not that we do this work, but that we are happy to do it.
ความมหัศจรรย์ไม่ได้อยู่ที่เราทำงานนี้ แต่อยู่ที่เราทำมันอย่างมีความสุข
Mother Teresa


© 2011 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved

Friday, May 20, 2011

ลอนดอนคืออุทยานชีวิตแห่งยุคสมัยของเรา
By seeing London, I have seen as much of life as the world can show.
พิศดูลอนดอน ผมได้เห็นภาพชีวิตมากเท่าที่จะเห็นได้จากโลกทั้งใบ
Samuel Johnson

London is the epitome of our times, and the Rome of to-day.
ลอนดอนคืออุทยานชีวิตแห่งยุคสมัยของเรา และเป็นกรุงโรมแห่งยุคปัจจุบัน
Ralph Waldo Emerson

I go to London, my favorite city in the world, and I feel at home.
ฉันไปลอนดอน เมืองโปรดในโลกของฉัน และฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน
Boris Becker

I've been walking about London for the last thirty years, and I find something fresh in it every day.
ฉันเดินไปเดินมาในลอนดอนตลอด 30 ปีที่ผ่านมา และฉันจะพบกับบางสิ่งบางอย่างที่สดชื่นทุกวัน
Walter Besant

I loved living in London, and I didn't want to leave.
ฉันรักการใช้ชีวิตในลอนดอน และฉันไม่อยากจะจากไป
Delta Burke

London is a roost for every bird.
ลอนดอนคือคอนของนกทุกตัว
Benjamin Disraeli

London is one of the most enchanting places I've ever been on this planet.
ลอนดอนเป็นหนึ่งในบรรดาเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกเท่าที่ฉันได้เห็นมา
Don Johnson

In London, nobody comments on what you wear - they think that's not important to you or your state of well-being.
ในลอนดอน ไม่มีใครสนใจว่าคุณจะสวมใส่อะไร พวกเขาคิดว่านั่นไม่ได้มีความหมายอะไรกับคุณหรือความอยู่ดีมีสุขของคุณ
Steven Berkoff

© 2011 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved


จากไปลอนดอน
จากไปลอนดอน (คาราโอเกะ)
คิดถึง
Streets of London
Streets of London
Streets of London
I Love London