Wednesday, June 29, 2011

10 โพสต์ยอดฮิต


Language is the dress of thought.
 2,479 Pageviews

อวิชชาคือค่ำคืนแห่งดวงจิต
1,004 Pageviews

คนที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตก็เหมือนเรือที่ไร้หางเสือ
 523 Pageviews

การมีเป้าหมายคือกุญแจสู่การบรรลุสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
 328 Pageviews

หนทางเดียวที่จะมีเพื่อนได้คือการทำตัวเป็นเพื่อน
 310 Pageviews

The Wisdom of Mark Twain
 234 Pageviews

พระราชปณิธานในพระเจ้าตากสินมหาราช
223 Pageviews

การเผชิญความตายอย่างสงบ
175 Pageviews

จงทำแต่สิ่งที่หัวใจของเธอเรียกร้อง
171 Pageviews

เจ็ดขุมทรัพย์ลับสุดยอด
146 Pageviews

(สถิติ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2554)คิดถึง 1
คิดถึง 2
คิดถึง 3
Zigeunerweisen

Saturday, June 25, 2011

ทำไมความตายจึงเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้เผชิญความตายอย่างสงบ
โดยพระไพศาล วิสาโล
เรียบเรียง วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ


“สิ่งที่จะนำพาเราไปสู่สุคติก็คือความดีหรือบุญกุศล สิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ทุคติคือความชั่วหรือบาปกรรม ถ้าเราใช้ชีวิตด้วยการทำความดีมาตลอดก็เป็นหลักประกันได้ว่าเราจะได้ไปดี แต่ยังมีปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งนั่นคือคุณภาพจิตในวินาทีสุดท้ายก่อนตาย”


“สิ่งที่อาตมาได้เรียนรู้จากความตายของคนใกล้ชิด คือคนเราแท้จริงแล้วมีหลายมิติ ด้านหนึ่งเราเป็นสมาชิกของสังคม ที่จะต้องประกอบการงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกด้านหนึ่งเราก็เป็นสมาชิกของครอบครัวเราก็ต้องดูแลครอบครัวเราให้ดีด้วย และอีกด้านหนึ่ง เราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ปัญญาและมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะ เราก็ต้องไม่ละทิ้งโอกาสดังกล่าวไปเช่นกัน”


เผชิญความตายอย่างสงบ
การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
เพลงสมาธิ
ดั่งดอกไม้บาน
อธิษฐานจิต
บทเพลงแผ่เมตตา
ริมฝั่งน้ำเนรัญชรา
InnocenceThursday, June 23, 2011

สิ่งดีงามใดๆที่เราสร้าง ในที่สุดสิ่งนั้นก็จะมาสร้างเราWith realization of one's own potential and self-confidence in one's ability, one can build a better world.
ด้วยความตระหนักในศักยภาพของตน และความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง ใครก็สามารถสร้างโลกที่ดีกว่าได้
Dalai Lama

It takes many good deeds to build a good reputation, and only one bad one to lose it.
การสร้างชื่อเสียงที่ดีงามต้องอาศัยการทำสิ่งดีๆมากมาย และสามารถสูญสิ้นไปได้ด้วยการทำสิ่งไม่ดีเพียงครั้งเดียว
Benjamin Franklin

Whatever good things we build end up building us.
สิ่งดีงามใดๆที่เราสร้าง ในที่สุดสิ่งนั้นก็จะมาสร้างเรา
Jim Rohn

It is easier to build strong children than to repair broken men.
การสร้างเด็กๆที่แข็งแกร่งง่ายกว่าการซ่อมแซมผู้ใหญ่ที่บุบสลาย
Frederick Douglass

Politicians are the same all over. They promise to build bridges even when there are no rivers.
นักการเมืองที่ไหนๆก็เหมือนกันหมด พวกเขาสัญญาว่าจะสร้างสะพานแม้ในที่ๆไม่มีแม่น้ำ
Nikita Khrushchev

What doesn't destroy me makes me stronger.
สิ่งที่ไม่สามารถทำลายฉันได้ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น
Martin Luther King, Jr.

It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently.
กว่าจะสร้างชื่อเสียงได้ใช้เวลาถึง 20 ปีและเวลาเพียง 5 นาทีก็สามารถทำลายชื่อเสียงได้ ถ้าคุณนึกถึงเรื่องนั้น คุณก็จะทำอะไรแตกต่างไป
Warren Buffett

The very first step to building wealth is to spend less than you make.
ก้าวแรกของการสร้างความมั่งคั่งคือการใช้ให้น้อยกว่าที่คุณหามาได้
Brian Koslow

© 2011 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved

โลกนี้คือละคร
ศรัทธา
ทำดีได้ดี
ใจนักเลง
มนต์การเมือง
Michael Jackson We Are The World - Rare Rehearsal
Life Is Just A Bowl of Cherries
TIME Freddie Murcury
Bye Bye Blackbird
Politics of preschool
I don't like you Mommy


Saturday, June 18, 2011

บางครั้งความทุกข์ยากคือสิ่งที่เธอจำเป็นต้องเผชิญ
Sometimes adversity is what you need to face in order to become successful.
บางครั้งความทุกข์ยากคือสิ่งที่เธอจำเป็นต้องเผชิญเพื่อที่จะก้าวสู่ความสำเร็จ
Zig Ziglar


Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude.
ทัศนคติของคุณ ไม่ใช่ความรู้ความสามารถ  จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะไปได้สูงแค่ไหน
Zig Ziglar

Duty makes us do things well, but love makes us do them beautifully.
หน้าที่ทำให้เราทำอะไรๆอย่างดี แต่ความรักทำให้เราทำสิ่งเหล่านั้นอย่างสวยงาม
Zig Ziglar

Remember that failure is an event, not a person.
ระลึกไว้เสมอว่า ความล้มเหลวเป็นเหตุการณ์ ไม่ใช่ตัวบุคคล
Zig Ziglar


Be helpful. When you see a person without a smile, give 

them yours.

จงเกื้อกูล เมื่อคุณพบใครคนหนึ่งซึ่งไร้รอยยิ้ม จงมอบรอยยิ้มของคุณ

ให้แก่เขา

Zig Ziglar


When we do more than we are paid to do, eventually we will be paid more for what we do.
เมื่อเราทำเกินกว่าค่าตอบแทนที่เราได้รับ ในที่สุดเราก็จะได้รับค่าตอบแทนเกินกว่าสิ่งที่เราทำ
Zig Ziglar

You can have everything in life that you want if you will just help enough other people get what they want.
คุณสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิตได้ เพียงคุณจะช่วยเหลือให้คนอื่นๆได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ
Zig Ziglar

Motivation is the fuel, necessary to keep the human engine running.
แรงบันดาลใจคือเชื้อเพลิง ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำให้เครื่องยนต์มนุษย์แล่นไปได้
Zig Ziglar

You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win.
คุณเกิดมาเพื่อชนะ แต่การเป็นผู้ชนะ คุณต้องวางแผนที่จะชนะ เตรียมตัวที่จะชนะ และคาดหวังว่าจะชนะ
Zig Ziglar


© 2011 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved

ดอกไม้ให้คุณ
พลังใจ
แสงดาวแห่งศรัทธา
เก็บตะวัน
รวมเพลงมาลีฮวนน่า


Besame Mucho

Monday, June 13, 2011

ความเชื่อก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นจริง
Poverty was the greatest motivating factor in my life.
ความยากจนคือปัจจัยแห่งแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผม
Jimmy Dean


Problems are not stop signs, they are guidelines.
ปัญหาไม่ใช่สัญญาณที่บอกให้หยุด มันคือเครื่องชี้ทาง
Robert H. Schuller


Quality is not an act, it is a habit.
คุณภาพไม่ใช่การกระทำ หากแต่เป็นความเคยชิน
AristotleBelief creates the actual fact.
ความเชื่อก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นจริง
William James

Always desire to learn something useful.
จงปรารถนาที่จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์เสมอ
Sophocles


Things do not happen. Things are made to happen.
สิ่งต่างๆไม่ได้เกิดขึ้น สิ่งต่างๆถูกทำให้เกิดขึ้น
John F. Kennedy


To be a good loser is to learn how to win.
การเป็นผู้แพ้ที่ดีคือการเรียนรู้หนทางสู่ชัยชนะ
Carl Sandburg

Always do your best. What you plant now, you will harvest later.
ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเสมอ สิ่งที่เธอบ่มเพาะในเวลานี้ เธอจะได้เก็บเกี่ยวในวันข้างหน้า
Og Mandino


If you can dream it, you can do it.
หากเธอสามารถฝันถึงสิ่งใด เธอก็จะทำสิ่งนั้นได้
Walt Disney

© 2011 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved

ความฝันอันสูงสุด
คนดีไม่มีวันตาย
ศรัทธา
ชัยชนะ
สู้
รักเธอเสมอ
When I Dream
I Believe
Another Day In Paradise

Friday, June 10, 2011

ชีวิตสมดุลได้ด้วยการให้

"นอกจากการให้ทรัพย์สมบัติแล้ว เรายังควรให้อย่างอื่นที่มีคุณค่าด้วย เช่น เวลา กำลังกาย และสติปัญญา การช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก แม้บางครั้งต้องประสบกับความเหน็ดเหนื่อย ไม่สะดวกสบาย แต่กลับสัมผัสได้ถึงความสุขใจ ความปีติและความแช่มชื่นภายใน เป็นสุขที่ประณีตกว่าความสุขหรือความสนุกจากการเสพ"


ชีวิตสมดุลได้ด้วยการให้
เติมใจให้กัน
เดือนเพ็ญ
เธอผู้เสีียสละ
รางวัลแด่คนช่างฝัน
รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

Smile
For You
We Are The World
Angels
Fly me To the moon


Thursday, June 9, 2011

ท่าทีในการให้นั้นมีค่ายิ่งกว่าของขวัญที่ให้A man's own manner and character is what most becomes him.
เกือบทั้งหมดของมารยาทและนิสัยใจคอของใครคนหนึ่งจะกลายเป็นตัวตนของใครคนนั้น
Marcus Tullius Cicero

Happiness is not a state to arrive at, but a manner of traveling.
ความสุขมิใช่สภาวะที่จะไปถึง หากแต่เป็นท่วงทำนองของการเดินทาง
Margaret Lee Runbeck

The manner of giving is worth more than the gift.
ท่าทีในการให้นั้นมีค่ายิ่งกว่าของขวัญที่ให้
Pierre Corneille


Good manners are made up of petty sacrifices.
มารยาทดีเกิดจากการเสียสละเล็กๆน้อยๆ
Ralph Waldo Emerson


You cannot perform in a manner inconsistent with the way you see yourself.
คุณไม่อาจทำตัวในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวิถีที่คุณมองเห็นตัวคุณเอง
Zig Ziglar


Good manners are just a way of showing other people that we have respect for them.
มารยาทที่ดีก็เป็นเพียงการแสดงความนับถือที่เรามีต่อผู้อื่น
Bill Kelly


A man's manners are a mirror in which he shows his portrait.
มารยาทของคนๆหนึ่งคือกระจกที่สะท้อนภาพตัวตนของเขาคน
นั้น
Johann Wolfgang von Goethe


I love everything that’s old, old friends, old times, old manner, old books, old wine.
ผมรักทุกอย่างที่เก่า เพื่อนเก่า วันคืนเก่าๆ มารยาทสมัยก่อน หนังสือเก่า และไวน์ที่เก็บไว้นานๆ
Oliver Goldsmith

 © 2011 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved
เด็กเอ๋ยเด็กดี
โนราห์ แม่ท่า
ฝนหยาดสุดท้าย
To Love You More
Perhaps Perhaps Perhaps
Perhaps, perhaps, perhaps en español
Just the way you are
PEOPLE ARE AWESOME

Tuesday, June 7, 2011

สามัญสำนึกคืออัจฉริยภาพแห่งความเป็นมนุษย์


  https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2016/a-hubble-sky-     full-of-stars


If I had no sense of humor, I would long ago have committed suicide.
หากข้าพเจ้าไม่มีอารมณ์ขัน ข้าพเจ้าคงฆ่าตัวตายไปนานแล้ว
Mohandas Gandhi

The three great essentials to achieve anything worthwhile are: Hard work, Stick-to-itiveness, and Common sense.
สามสิ่งยิ่งใหญ่ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการได้มาซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าใดๆ ได้แก่ การทำงานหนัก การเกาะติดแบบไม่ปล่อย และสามัญสำนึก
Thomas A. Edison

Common sense is the genius of humanity.
สามัญสำนึกคืออัจฉริยภาพแห่งความเป็นมนุษย์
Johann Wolfgang von Goethe

Philosophy is common sense with big words.
ปรัชญาก็คือสามัญสำนึกในรูปของถ้อยคำที่ทรงพลัง
James Madison

Common sense in an uncommon degree is what the world calls wisdom.
สามัญสำนึกในระดับที่ไม่สามัญคือสิ่งที่โลกเรียกขานว่าปัญญา
Samuel Taylor Coleridge

Everyone gets so much information all day long that they lose their common sense.
ทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารมากมายตลอดวันจนทำให้พวกเขาสูญเสียสามัญสำนึกไป
Gertrude Stein

A man who is not afraid is not aggressive, a man who has no sense of fear of any kind is really a free, a peaceful man.
คนที่ปราศจากความกลัวจะไม่ก้าวร้าว คนที่ไม่มีสัมผัสแห่งความหวาดกลัวใดๆคือคนที่เป็นอิสระและมีความสงบสันติอย่างแท้จริง
Jiddu Krishnamurti

Genius ain't anything more than elegant common sense.
อัจฉริยภาพมิใช่อื่นใดที่มากไปกว่าสามัญสำนึกที่งดงามล้ำเลิศ
Josh Billings

Unless you love someone, nothing else makes any sense.
ตราบเท่าที่คุณยังไม่รักใครสักคน อะไรๆที่เหลือก็ไม่มีความหมาย
e. e. cummings

© 2011 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved

น้ำตาแสงไต้
ขวัญของเรียม
ใต้ร่มมลุลี
ลมรัก
โปรดเถิดดวงใจ
words
Let It Be
First Love
A Very Precious LoveSunday, June 5, 2011

ความทรงจำอำพราง
บทความของท่านอาจารย์ไพศาล วิสาโล บทความนี้เปรียบได้กับเสียง "ระฆังแห่งสติ" ที่ส่งเสียงเตือนเรา มิให้หลงเวียนวนอยู่กับ "ความทรงจำ" ให้มากเกินไป จนอาจกลายเป็นสาเหตุของความทุกข์ได้

"...อย่าตัดสินตัวเองหรือคนอื่นด้วยข้อมูลจากความทรงจำไปเสียหมด อย่าปล่อยให้ความทรงจำทิ่มแทงตัวเรา หรือกักขังเราไว้กับอดีต ลืมเสียบ้างก็ดี อย่าลืมว่าปัจจุบันนั้นสำคัญกว่าอดีต พยายามรู้จักปัจจุบันและสร้างปัจจุบันให้ดีที่สุด แม้อดีตจะช่วยให้เรารู้จักปัจจุบัน แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุด สิ่งที่เป็นอยู่ แลเห็นอยู่ขณะนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดอันเราพึงใส่ใจ..."


ความทรงจำอำพราง

ยังจำได้ไหม
อยากลืมกลับจำ
ไหนว่าจะจำ
ไหนว่าไม่ลืม
Improve Your Memory in 36 Ways
Memory
Please Remember Me
Remember the time
Memories  
Remembering     


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Saturday, June 4, 2011

โชคชะตาจะเป็นมิตรกับคนกล้า
Diligence is the mother of good fortune.
ความขยันหมั่นเพียรคือมารดาของความโชคดี
Benjamin Disraeli

Fortune befriends the bold.
โชคชะตาจะเป็นมิตรกับคนกล้า
Emily Dickinson

 Fortune cannot aid those who do nothing.
โชคชะตาไม่อาจเกื้อกูลคนที่ไม่ทำอะไรเลย
Sophocles

 If we should be blessed by some great reward, such as fame or fortune, it's the fruit of a seed planted by us in the past.
ถ้าหากเราควรจะได้รับพรเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่บางอย่างเช่น ชื่อเสียง หรือโชคลาภ นั่นก็เป็นผลพวงของเมล็ดพันธุ์ที่เราบ่มเพาะมาแต่อดีต
Bodhidharma


He that waits upon fortune, is never sure of a dinner.
คนที่เฝ้ารอโชคลาภ ไม่มีวันแน่ใจได้ว่าจะได้กินอาหารเย็นหรือไม่
Benjamin Franklin
  
Labor is the fabled magician's wand, the philosophers stone, and the cap of good fortune.
การทำงานคือคทาวิเศษในนิทาน ศิลาของนักปรัชญา และมาลาแห่งความโชคดี
James Weldon Johnson 


 Nothing is more dangerous to men than a sudden change of fortune.
ไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มากไปกว่าการพลิกผันของโชคชะตาโดยกะทันหัน
Marcus Fabius Quintilian


© 2011 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved

ชะตาชีวิต
ทะเลใจ
พรหมลิขิต
หุ่นไล่กา
เย้ยฟ้าท้าดิน
You are My Destiny
You are My Destiny
Destiny
Fortune
Pepito


Wednesday, June 1, 2011

พระไพศาล วิสาโล

ท่านที่แวะเข้ามาอ่านบล็อกนี้คงจะสังเกตได้ว่า สาระธรรมที่ blogger นำมาแบ่งปันในบล็อกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำสอนของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ด้วยว่าดิฉันได้รับอรรถประโยชน์จากคำสอนของท่านอย่างมากล้น จนเกิดความประทับใจและปรารถนาที่จะบอกต่อ  วันนี้เสียงจากภายในส่วนตนกระซิบบอกว่า น่าจะเป็นวาระอันควรที่ดิฉันจะได้นำเรื่องราวบางส่วนที่เกี่ยวกับชีวิตท่านอาจารย์มาเผยแพร่บ้าง เผื่อว่าใครบางคนที่ยังไม่รู้จักท่านมากนัก จะได้รู้จักท่านดีขึ้น

ในวาระนี้ดิฉันขอน้อมกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์ด้วยศรัทธาสูงยิ่งสำหรับคำสอนอันทรงคุณค่าของท่านอาจารย์ในรูปแบบต่างๆ ที่ดิฉันได้นำมาเผยแพร่ในวาระต่างๆ 

สำหรับท่านที่สนใจชีวิตและงานของท่านอาจารย์โดยละเอียดก็สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากเว็บ www.visalo.org นะคะ

พระไพศาล วิสาโล

ทำไมข้าพเจ้าจึง (ยัง) ไม่สึก

ความสุขแท้