Saturday, December 31, 2011

ปีใหม่ ๒๕๕๕ปีใหม่นี้
ขอให้ทุกๆท่าน
รุ่งเรืองด้วยปัญญา
ก้าวหน้าในการงาน
เบิกบานในความสัมพันธ์
เอนกอนันต์ในทรัพย์
พร้อมสรรพด้วยกำลังกาย กำลังใจ
คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา ทุกประการ
บุหงาหิมาลัย


No comments:

Post a Comment