Monday, January 23, 2012

วันตรุษจีน


วันปีใหม่ไทยเพิ่งจะผ่านไปได้ไม่นาน วันปีใหม่จีน ก็มาเยือน
ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจักรวาล อวยพรให้ผู้ที่แวะ
เข้ามาใน blog นี้ทุกท่าน มั่งคั่ง แข็งแรง ก้าวหน้าในการงาน
กันโดยทั่วหน้าค่ะ
บุหงาหิมาลัย


สมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จงานตรุษจีน เยาวราช
ถวายมังกรทองคำแด่ สมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ งานตรุษจีน เยาวราช

ความรู้เรื่องวันตรุษจีน
เพลงตรุษจีน
สิงโตปักกิ่งนครสวรรค์
งานตรุษจีนสำโรงทาบ
การไหว้ตรุษจีน

No comments:

Post a Comment