Friday, September 24, 2010

ลมหายใจแห่งชีวิต
ในแต่ละวัน เราสามารถสัมผัสความผ่อนคลายที่ไร้ขีดจำกัด
เข้าถึงความสงบเย็นแห่งปัจจุบันขณะ รับรู้ถึงความอ่อนโยนของธรรมชาติ และผสานกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง ตระหนักและตื่นรู้ในความกระเพื่อมไหวอันลึกซึ้งของความโปร่งโล่งเบาสบาย ไม่ร้อนรุ่ม ไม่วิตกกังวลกับสภาวะที่เกิดจากการปรุงแต่งใดๆ

เพียงเราเริ่มเรียนรู้ที่จะเป็นเป็นเพื่อนร่วมทางกับ...                       


"ลมหายใจแห่งชีวิต"
                                                        
                                     บุหงาหิมาลัย

"If you woke up breathing,congratulations! You have another chance."
“ถ้าเธอตื่นขึ้นมาแล้วยังมีลมหายใจอยู่ ก็ยินดีด้วย เพราะเธอกำลังได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่ง”
Andrea Boydston 


"Breathing is the greatest pleasure in life."
“การสูดลมหายใจ คือความเบิกบานใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต”
Giovanni Papini 


"Smile, breathe and go slowly."
“จงแย้มยิ้ม สูดลมหายใจ แล้วก้าวเดินช้าๆ”
Thich Nhat Hanh 


"Life is movement-we breathe, we eat, we walk, we move!"
“ชีวิตคือการเคลื่อนไหว เราสูดหายใจ เรากิน เราเดิน เราเคลื่อนไหว”
John Pierrakos 


"Breathing is more than just lungs inhaling and expelling. It is more about using life to its fullest."
“การสูดหายใจไม่ได้เป็นแค่การสูดลมเข้าและดันลมออกจากปอดเท่านั้น ทว่าหมายถึงการใช้ชีวิตให้มีความหมายสูงสุดมากกว่า”
Byron Pulsifer 


"Shallow breathing is the root of all evil but conscious deep breathing restores and secures our souls."

“การหายใจตื้นๆ คือรากเหง้าของสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง แต่การสูดหายใจลึกๆ อย่างมีสติ จะช่วยพลิกฟื้นและพิทักษ์ดวงวิญญาณแห่งเรา”
Desmond Green 


"Breathing and thinking should go hand in hand."

“การสูดลมหายใจและการใช้ความคิดควรจะประสานสอดคล้องไปด้วยกัน”
Byron Pulsifer 


"While democracy must have its organization and controls, its vital breath is individual liberty."
“ในขณะที่ประชาธิปไตยจะต้องมีการจัดระบบระเบียบและการกำกับดูแล ลมหายใจแห่งชีวิตของมันคือเสรีภาพของปัจเจกชน”
Charles Evans Hughes 


"You have a choice. Live or die. Every breath is a choice. Every minute is a choice. To be or not to be."
“เธอมีทางเลือก คือเลือกที่จะมีชีวิตอยู่หรือสิ้นชีวิต ทุกลมหายใจหมายถึงทางเลือก 
ทุกนาทีก็หมายถึงทางเลือก คือเลือกที่จะเป็นหรือเลือกที่จะไม่เป็น” 

Chuck Palahniuk 

"You're never promised your next breath."
“เธอไม่มีวันแน่ใจว่าจะได้พบกับห้วงแห่งลมหายใจถัดไปหรือไม่”
Lenny Kravitz 


© 2010 BungaHimalaya บุหงาหิมาลัย All Rights Reserved.
              photo by Flower story

ดั่งดอกไม้บาน 
Buddhist Peaceful Song
Medicine Buddha Mantra
Great Compassion Mantra
Phool Ko Ann Khama
The Chant of Metta
Happiness is here and now (15 07 2012)
Ho'oponopono
Breath of Life
Tchaikovsky: Swan Lake
Zen Garden

2 comments:

  1. มาปูเสื่อติดตามดูค่ะ

    ReplyDelete
    Replies
    1. ขอบคุณค่ะ สำหรับกำลังใจ

      Delete