Tuesday, May 10, 2011

สิ่งเดียวที่จะทำให้อะไรดีขึ้นก็คือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
“...ไม่ว่าจะอาลัยอดีตหรือกังวลกับอนาคตเพียงใด ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น กลับทำให้เราย่ำแย่กว่าเดิม สิ่งเดียวที่จะทำให้อะไรดีขึ้นก็คือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ทางข้างหน้าแม้จะยาวไกลและลำบากเพียงใด แต่เราไม่มีวันถึงจุดหมายเลยหากไม่ลงมือก้าวเสียแต่เดี๋ยวนี้ รวมทั้งใส่ใจกับแต่ละก้าวให้ดี ถ้าก้าวไม่หยุดในที่สุดก็ต้องถึงที่หมายเอง...”เป็นสุขในทุกความเปลี่ยนแปลง 
มองเป็นก็เห็นสุข
โชคดี
เวิ้งว้าง
อะไรสำคัญกว่า
เคียงข้าง
น้ำใจไทย
น้ำเอยน้ำใจ
กำลังใจแด่เธอ
You've Got a Friend
We Shall Overcome
The Moment
Today

No comments:

Post a Comment