Friday, May 20, 2011

ศรัทธาในความฝันของคุณศรัทธาในความฝันของคุณ

          จงอย่ายอมให้ทั้งความเบิกบานใจและความเจ็บปวด ทั้งการเกื้อหนุนจุนเจือและการท้าทาย ทั้งการสร้างสรรค์และการเสื่อมถอยเหนี่ยวรั้งคุณออกจากความฝันของคุณ จงมองเห็นว่าทั้งสองด้านเหล่านั้น คือกลไกสะท้อนกลับต่างๆ ที่มีไว้เพื่อช่วยเหลือคุณตลอดการเดินทาง

หากปราศจากการปรากฏของทั้งด้านบวกและด้านลบ คุณก็จะหลงติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหลีกเลี่ยงอีกสิ่งหนึ่ง จงตระหนักว่าคุณสามารถที่จะมีชีวิตสู่ความยิ่งใหญ่ล้ำลึกได้ เพียงเพราะคุณโอบรับในทั้งสองสิ่ง! 

การตั้งคำถามสอนให้คุณรู้จักเฝ้าดู  และในทันใดก็จะนำความเป็นอกาลิโกและความรักมาสู่คุณ หากคุณไม่ใช้เวลาในการเฝ้าตามดู ทว่าเพียงแต่ตอบโต้ไปตามปกติวิสัย  และคุณก็ยังคงจะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบมองด้านเดียวต่อไป ซึ่งก็จะเข้าไปเพิ่มความซับซ้อนของสิ่งที่ปราศจากคุณค่าและทำให้สติปัญญาคุณถดถอย ยิ่งทำให้ขุมทรัพย์ลับสุดยอดทั้งเจ็ดสิ่งของคุณถูกฝังให้จมลึกลงไปอีก

เมื่อคุณรับรู้เหตุการณ์ต่างๆ อย่างไม่เอนเอียงและมีเสรี และหลุดพ้นจากอารมณ์ฝ่ายวัตถุต่างๆ คุณก็จะเป็นอิสระ บนเส้นทางของการเปลี่ยนผ่านจากการรับรู้อย่างผิดๆ ไปสู่ความมีพลังและความสว่างไสว ซึ่งจะช่วยทำให้จิตและใจของคุณเกิดความรู้แจ้ง! เมื่อคุณมองเห็นทั้งสองด้านในห้วงขณะเดียวกัน คุณก็จะมีจิตที่ตื่นรู้ซึ่งก่อให้เกิดความคิดที่ผนึกผสานเกลียวกลม  และในห้วงขณะนั้นเองคุณก็จะพลันตระหนักว่าคุณไม่ได้ทั้งถูกตำหนิและเป็นที่ชื่นชม คุณเพียงแค่ได้รับความรักเท่านั้น

        ความรักคือส่วนผสมที่ลงตัวของแรงดึงดูดและแรงผลักดัน        ความชื่นชมและการติเตียน ความน่ารักและความน่าชัง ความกรุณาและความสามานย์ เมื่อเราเกิดความลุ่มหลง เราก็จะมองไม่เห็นด้านเสียของมัน เมื่อเรารู้สึกขุ่นมัวเราก็จะมองไม่เห็นด้านบวกของมัน

ในความเป็นจริงทั้งสองสิ่งดังกล่าวกำลังเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ถ้าเราสามารถที่จะเห็นทั้งสองด้านผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างทันทีทันควัน เราก็เข้าไปสู่โลกที่ Thomas Aquinas เรียกว่า ความผสานสอดคล้อง ถ้าเรามองด้านหนึ่งโดยปราศจากอีกด้านหนึ่ง เราก็กำลังอยู่ในโลกที่มีชื่อว่า ความไร้การผสานสอดคล้อง  ความไร้การผสานสอดคล้องหมายถึงการใช้ชีวิตผ่านห้วงเวลา  และความผสานสอดคล้องหมายถึง การใช้ชีวิตภายใต้ดวงจิตที่ไร้กาลเวลา และร่างกายที่ไร้อายุขัย แบบที่ Deepak Chopra ชอบเรียก...

เขียนโดย Dr John F. Demartini

Dream a Little Dream of Me
Fly Me to the Moon
Young at Heart

No comments:

Post a Comment