Wednesday, June 1, 2011

พระไพศาล วิสาโล

ท่านที่แวะเข้ามาอ่านบล็อกนี้คงจะสังเกตได้ว่า สาระธรรมที่ blogger นำมาแบ่งปันในบล็อกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำสอนของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ด้วยว่าดิฉันได้รับอรรถประโยชน์จากคำสอนของท่านอย่างมากล้น จนเกิดความประทับใจและปรารถนาที่จะบอกต่อ  วันนี้เสียงจากภายในส่วนตนกระซิบบอกว่า น่าจะเป็นวาระอันควรที่ดิฉันจะได้นำเรื่องราวบางส่วนที่เกี่ยวกับชีวิตท่านอาจารย์มาเผยแพร่บ้าง เผื่อว่าใครบางคนที่ยังไม่รู้จักท่านมากนัก จะได้รู้จักท่านดีขึ้น

ในวาระนี้ดิฉันขอน้อมกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์ด้วยศรัทธาสูงยิ่งสำหรับคำสอนอันทรงคุณค่าของท่านอาจารย์ในรูปแบบต่างๆ ที่ดิฉันได้นำมาเผยแพร่ในวาระต่างๆ 

สำหรับท่านที่สนใจชีวิตและงานของท่านอาจารย์โดยละเอียดก็สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากเว็บ www.visalo.org นะคะ

พระไพศาล วิสาโล

ทำไมข้าพเจ้าจึง (ยัง) ไม่สึก

ความสุขแท้

No comments:

Post a Comment