Sunday, June 5, 2011

ความทรงจำอำพราง
บทความของท่านอาจารย์ไพศาล วิสาโล บทความนี้เปรียบได้กับเสียง "ระฆังแห่งสติ" ที่ส่งเสียงเตือนเรา มิให้หลงเวียนวนอยู่กับ "ความทรงจำ" ให้มากเกินไป จนอาจกลายเป็นสาเหตุของความทุกข์ได้

"...อย่าตัดสินตัวเองหรือคนอื่นด้วยข้อมูลจากความทรงจำไปเสียหมด อย่าปล่อยให้ความทรงจำทิ่มแทงตัวเรา หรือกักขังเราไว้กับอดีต ลืมเสียบ้างก็ดี อย่าลืมว่าปัจจุบันนั้นสำคัญกว่าอดีต พยายามรู้จักปัจจุบันและสร้างปัจจุบันให้ดีที่สุด แม้อดีตจะช่วยให้เรารู้จักปัจจุบัน แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุด สิ่งที่เป็นอยู่ แลเห็นอยู่ขณะนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดอันเราพึงใส่ใจ..."


ความทรงจำอำพราง

ยังจำได้ไหม
อยากลืมกลับจำ
ไหนว่าจะจำ
ไหนว่าไม่ลืม
Improve Your Memory in 36 Ways
Memory
Please Remember Me
Remember the time
Memories  
Remembering     


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

No comments:

Post a Comment