Friday, June 10, 2011

ชีวิตสมดุลได้ด้วยการให้

"นอกจากการให้ทรัพย์สมบัติแล้ว เรายังควรให้อย่างอื่นที่มีคุณค่าด้วย เช่น เวลา กำลังกาย และสติปัญญา การช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก แม้บางครั้งต้องประสบกับความเหน็ดเหนื่อย ไม่สะดวกสบาย แต่กลับสัมผัสได้ถึงความสุขใจ ความปีติและความแช่มชื่นภายใน เป็นสุขที่ประณีตกว่าความสุขหรือความสนุกจากการเสพ"


ชีวิตสมดุลได้ด้วยการให้
เติมใจให้กัน
เดือนเพ็ญ
เธอผู้เสีียสละ
รางวัลแด่คนช่างฝัน
รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

Smile
For You
We Are The World
Angels
Fly me To the moon


No comments:

Post a Comment