Wednesday, October 20, 2010

คิดถึงวันคืนเก่าๆ สมัยเมื่อเรายังเป็นเด็ก
เพื่อลบรอยคราบน้ำตาประชาราษฎร์
สักพันชาติจักสู้ม้วยด้วยหฤหรรษ์
แม้นชีพใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งครัน
จักน้อมพลีชีพนั้นเพื่อมวลชน
จิตร ภูมิศักดิ์


เพื่อมวลชน(เพลงนี้ขับร้องโดย บุหงาหิมาลัย)
ขอขอบคุณผู้ upload อย่างสุดซึ้ง


ผลงานเพลง "แห่งชีวิต"

No comments:

Post a Comment