Monday, October 25, 2010

การเดินทางนำมาซึ่งประสบการณ์อันล้ำค่า


การเดินทางนำมาซึ่งประสบการณ์อันล้ำค่า

ฉันได้เรียนรู้ว่า...ยิ่งสูงยิ่งหนาว

ฉันได้ตระหนักว่า...ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการให้

ฉันได้ซาบซึ้งในคุณค่าของ...การสร้างงานด้วยความทุ่มเทสุดหัวใจ

ฉันได้ประจักษ์ใน...อรรถประโยชน์ของการมองโลกแง่ดี

ฉันได้รับความปีติยินดีเมื่อ...เห็นความอิ่มเอมเปรมปรีด์ของเพื่อนร่วมทาง

ฉันได้ตระหนักว่าการก้าวข้ามความอ้างว้างแห่งตน...คือหนทางสู่วิเวกสภาวะอันงดงาม

ฉันได้เข้าถึงเสี้ยวยามแห่งความท้าทายบนภูผาสูงที่สอนให้รู้ว่า...

ไม่มีอะไรจะฉุดรั้งเธอได้ หากหัวใจของเธอร่ำร้อง

ฉันได้พบว่าสิ่งเดียวที่เธอต้องเฝ้าติดตามดูแลให้ดีคือ...

เพลิงปรารถนาแห่งหัวใจของเธอ

No comments:

Post a Comment