Sunday, September 26, 2010

ถ้าเธอเปลี่ยนวิธีมองสรรพสิ่ง สรรพสิ่งที่เธอมองก็จะเปลี่ยนไป


คงไม่มีใครปฏิเสธว่ามนุษย์ทุกรูปทุกนามไม่ว่าชาติใดภาษาใด ต่างก็ปรารถนาที่จะนำพาชีวิตของตนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือการแสวงหาสิ่งที่เรียกว่า “ความสุข”ในชีวิต อย่างไรก็ตามเส้นทางชีวิตของแต่ละคนล้วนมีความแตกต่าง อันเนื่องมาจากเงื่อนไขปัจจัยของแต่ละคน รวมถึงการให้ความหมายกับสิ่งที่เรียกว่า “ความสุข” ของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปด้วยเหตุจูงใจอันสลับซับซ้อน

ไม่ว่าเราแต่ละคนจะกำลังนำพาชีวิตของตนมาสู่สถานการณ์ใด เราทุกคนล้วนมีทางเลือกมากมายให้เลือกเดิน สิ่งสำคัญก็คือเราเลือกที่จะสนองตอบต่อสถานการณ์ต่างๆที่เราเผชิญอยู่อย่างไรต่างหาก และทางเลือกของเราแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นหนทางที่ก่อให้เกิดผลด้านบวกหรือด้านลบ ต่างก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิธีคิดของเราทั้งสิ้น การคิดหรือการใช้ความคิดที่ส่งผลเชิงบวก จึงน่าจะเป็นหนทางที่ช่วยให้เรามีทางเลือกที่ดีกว่า

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.
ความสุข คือ เมื่อสิ่งที่เธอคิด สิ่งที่เธอพูด และสิ่งที่เธอทำ สอดคล้องต้องกัน
Mohandas Gandhi
I think and think for months and years. Ninety-nine times, the conclusion is false. The hundredth time I am right.
ผมคิดและก็คิดเป็นเดือนเป็นปี ใน 99 ครั้งจะมีข้อสรุปที่ผิดพลาด พอถึงครั้งที่ 100 ผมเป็นฝ่ายถูก
Albert Einstein

It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently.
การสร้างชื่อเสียง ใช้เวลาถึง 20 ปี แต่สามารถถูกทำลายไปในเวลาเพียง 5 นาที ถ้าคุณคิดอย่างนั้น คุณก็จะทำอะไรแตกต่างไป
Warren Buffett

When anger rises, think of the consequences.
เมื่อเริ่มรู้สึกโกรธ ขอให้คิดถึงผลที่จะติดตามมา
Confucius

I really had a lot of dreams when I was a kid, and I think a great deal of that grew out of the fact that I had a chance to read a lot.
ผมมีความฝันมากมายในวัยเด็ก และผมคิดว่าเหตุผลสำคัญของเรื่องนั้นมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือจำนวนมาก
Bill Gates

I think everyone should experience defeat at least once during their career.
You learn a lot from it.
ข้าพเจ้าคิดว่า ทุกคนควรจะได้พบกับความพ่ายแพ้อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในช่วงที่ทำการงานอาชีพ ท่านจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากประสบการณ์นั้น
Lou Holtz

Remember happiness doesn't depend upon who you are or what you have;it depends solely on what you think.
ขอให้ระลึกว่า ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า เธอเป็นใคร หรือว่าเธอมีอะไร
แต่ทว่าขึ้นอยู่กับว่าเธอคิดอะไรอยู่ต่างหาก
Dale Carnegie

The older I get, the more centered I become and the more I think I really know about myself. What I know is that what other people do doesn't really have any effect on me.
ยิ่งอายุมากขึ้น ฉันก็ยิ่งให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้น และยิ่งใคร่ครวญมากเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งรู้จักตัวเองมากขึ้นเท่านั้น สิ่งที่ฉันรู้ก็คือ สิ่งที่ใครต่อใครทำนั้น อันที่จริงแล้วมันไม่ได้มีผลอะไรต่อตัวฉันเลย
Oprah Winfrey

If you change the way you look at things, the things you look at change.
ถ้าเธอเปลี่ยนวิธีมองสรรพสิ่ง สรรพสิ่งที่เธอมองก็จะเปลี่ยนไป
Dr. Wayne Dyer

I'd like to think I am taking people on a journey; I am not just entertaining people, but giving them something to think about when they leave.
ฉันชอบคิดว่าฉันกำลังนำผู้คนไปในการเดินทาง ฉันไม่ได้เป็นเพียงผู้สร้างความบันเทิงเท่านั้น แต่ฉันกำลังมอบอะไรบางอย่างให้พวกเขากลับไปคิดเมื่อแยกจากกัน
Madonna

No comments:

Post a Comment